معرفی نفرات برتر تالو در اردبیل

Home / معرفی نفرات برتر تالو در اردبیل

معرفی نفرات برتر تالو در اردبیل
دومین روز از رقابت‌های ووشوی قهرمانی بزرگسالان کشور با مشخص شدن نفرات برتر هشت فرم دیگر تالو پیگیری شد.

معرفی نفرات برتر تالو در اردبیل

دومین روز از رقابت‌های ووشوی قهرمانی بزرگسالان کشور با مشخص شدن نفرات برتر هشت فرم دیگر تالو پیگیری شد.
معرفی نفرات برتر تالو در اردبیل