معرفی رشته‌های پرطرفدار فنی و حرفه‌ای/ سه ساله شدن هنرستان‌ها

Home / معرفی رشته‌های پرطرفدار فنی و حرفه‌ای/ سه ساله شدن هنرستان‌ها

معرفی رشته‌های پرطرفدار فنی و حرفه‌ای/ سه ساله شدن هنرستان‌ها

مدیر کل دفتر آموزش‌ فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش از پیش بینی افزایش ۴درصدی پوشش شاخه فنی و کاردانش در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به سه ساله شدن هنرستان‌ها و احتمال کمبود فضای فیزیکی، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معرفی رشته‌های پرطرفدار فنی و حرفه‌ای/ سه ساله شدن هنرستان‌ها

مدیر کل دفتر آموزش‌ فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش از پیش بینی افزایش ۴درصدی پوشش شاخه فنی و کاردانش در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به سه ساله شدن هنرستان‌ها و احتمال کمبود فضای فیزیکی، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معرفی رشته‌های پرطرفدار فنی و حرفه‌ای/ سه ساله شدن هنرستان‌ها