معرفی بهترین دانشگاه های منطقه آسیا و اقیانوسیه در ۲۰۱۹

Home / معرفی بهترین دانشگاه های منطقه آسیا و اقیانوسیه در ۲۰۱۹

معرفی بهترین دانشگاه های منطقه آسیا و اقیانوسیه در ۲۰۱۹

نظام رتبه بندی تایمز رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه های منطقه آسیا و اقیانوسیه را به منظور نشان دادن قدرت رو به رشد این منطقه در بخش آموزش عالی منتشر کرد. به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی تایمز برای سال ۲۰۱۹ دانشگاه های منطقه شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه را تحلیل کرده است. […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معرفی بهترین دانشگاه های منطقه آسیا و اقیانوسیه در ۲۰۱۹

نظام رتبه بندی تایمز رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه های منطقه آسیا و اقیانوسیه را به منظور نشان دادن قدرت رو به رشد این منطقه در بخش آموزش عالی منتشر کرد. به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی تایمز برای سال ۲۰۱۹ دانشگاه های منطقه شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه را تحلیل کرده است. […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معرفی بهترین دانشگاه های منطقه آسیا و اقیانوسیه در ۲۰۱۹