معترضان به نتایج کنکور ارشد 96 به مرکز سنجش دانشگاه آزاد مراجعه کنند

Home / معترضان به نتایج کنکور ارشد 96 به مرکز سنجش دانشگاه آزاد مراجعه کنند

معترضان به نتایج کنکور ارشد 96 به مرکز سنجش دانشگاه آزاد مراجعه کنند

نحوه پیگیری سوال در خصوص نتایج رشته های دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان برای پیگیری هر گونه سوال درخصوص نتایج مربوط به رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند به روش های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معترضان به نتایج کنکور ارشد 96 به مرکز سنجش دانشگاه آزاد مراجعه کنند

نحوه پیگیری سوال در خصوص نتایج رشته های دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان برای پیگیری هر گونه سوال درخصوص نتایج مربوط به رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند به روش های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

معترضان به نتایج کنکور ارشد 96 به مرکز سنجش دانشگاه آزاد مراجعه کنند