مصاحبه اختصاصی با رتبه 68 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

Home / مصاحبه اختصاصی با رتبه 68 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

مصاحبه اختصاصی با رتبه 68 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

گفت و گویی مفصل با نیما مدرس گرجی، رتبه 68 منطقه 2 کنکور ریاضی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور سلام خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  نیما مدرس گرجی، سنندج، شهید بهشتی (تیزهوشان) – …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 68 منطقه 2 کنکور ریاضی 96

گفت و گویی مفصل با نیما مدرس گرجی، رتبه 68 منطقه 2 کنکور ریاضی 96 مصاحبه بدون سانسور و تبلیغات، اختصاصی انجمن کنکور سلام خودت رو معرفی کن ، اسم شهر و مدرسه ت !؟  نیما مدرس گرجی، سنندج، شهید بهشتی (تیزهوشان) – …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مصاحبه اختصاصی با رتبه 68 منطقه 2 کنکور ریاضی 96