مشکل پوشش مخابراتی تلفن همراه در محورهای پنجگانه اربعین رفع می‌شود

Home / مشکل پوشش مخابراتی تلفن همراه در محورهای پنجگانه اربعین رفع می‌شود

مشکل پوشش مخابراتی تلفن همراه در محورهای پنجگانه اربعین رفع می‌شود
معاون امور عمرانی استاندار ایلام گفت: مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش مخابراتی در محورهای پنجگانه اربعین بر طرف می‌شود.

مشکل پوشش مخابراتی تلفن همراه در محورهای پنجگانه اربعین رفع می‌شود

معاون امور عمرانی استاندار ایلام گفت: مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش مخابراتی در محورهای پنجگانه اربعین بر طرف می‌شود.
مشکل پوشش مخابراتی تلفن همراه در محورهای پنجگانه اربعین رفع می‌شود