مرگ 85 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکی دست‌ساز

Home / مرگ 85 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکی دست‌ساز

مرگ 85 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکی دست‌ساز
سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: در دو ماه گذشته 974 نفر در کشور به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز غیر استاندارد دچار مسمومیت شدند که 85 نفر آنان جان‌‌باختند.

مرگ 85 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکی دست‌ساز

سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: در دو ماه گذشته 974 نفر در کشور به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز غیر استاندارد دچار مسمومیت شدند که 85 نفر آنان جان‌‌باختند.
مرگ 85 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکی دست‌ساز