مردم زمان سفر اربعین را مدیریت کنند تا تراکم جمعیت ایجاد نشود

Home / مردم زمان سفر اربعین را مدیریت کنند تا تراکم جمعیت ایجاد نشود

مردم زمان سفر اربعین را مدیریت کنند تا تراکم جمعیت ایجاد نشود
وزیر کشور گفت: از هم‌وطنان و زائران عزیز که می‌خواهند در مراسم اربعین شرکت کنند درخواست داریم که زمان سفر خود را مدیریت کنند تا با مشکل مواجه نشویم.

مردم زمان سفر اربعین را مدیریت کنند تا تراکم جمعیت ایجاد نشود

وزیر کشور گفت: از هم‌وطنان و زائران عزیز که می‌خواهند در مراسم اربعین شرکت کنند درخواست داریم که زمان سفر خود را مدیریت کنند تا با مشکل مواجه نشویم.
مردم زمان سفر اربعین را مدیریت کنند تا تراکم جمعیت ایجاد نشود