مردم اگر می‌توانستند اکثر نمایندگان مجلس را استیضاح می‌کردند

Home / مردم اگر می‌توانستند اکثر نمایندگان مجلس را استیضاح می‌کردند

مردم اگر می‌توانستند اکثر نمایندگان مجلس را استیضاح می‌کردند
دبیرکل جمعیت آبادگران جوان اسلامی گفت: به نظر من مجلس فعلی کاملاً زیر سوال است و اگر مردم می‌توانستند اکثر نمایندگان مجلس را به‌خاطر بی‌کفایتی استیضاح می‌کردند.

مردم اگر می‌توانستند اکثر نمایندگان مجلس را استیضاح می‌کردند

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان اسلامی گفت: به نظر من مجلس فعلی کاملاً زیر سوال است و اگر مردم می‌توانستند اکثر نمایندگان مجلس را به‌خاطر بی‌کفایتی استیضاح می‌کردند.
مردم اگر می‌توانستند اکثر نمایندگان مجلس را استیضاح می‌کردند