مراکش 300 مهاجر را از غرق شدن نجات داد

Home / مراکش 300 مهاجر را از غرق شدن نجات داد

مراکش 300 مهاجر را از غرق شدن نجات داد
نیروی دریایی مراکش بیش‌از 300 مهاجر را که با مشکلاتی در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس مواجه شده بودند، نجات داد.

مراکش 300 مهاجر را از غرق شدن نجات داد

نیروی دریایی مراکش بیش‌از 300 مهاجر را که با مشکلاتی در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس مواجه شده بودند، نجات داد.
مراکش 300 مهاجر را از غرق شدن نجات داد