مراسم معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد

Home / مراسم معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد

مراسم معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در مراسمی با حضور اسحاق جهانگیری معارفه شد.

مراسم معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در مراسمی با حضور اسحاق جهانگیری معارفه شد.
مراسم معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد