مراسم رونمایی کتاب فناوری نرم، تحول جهانی فناوری برگزار می‌شود

Home / مراسم رونمایی کتاب فناوری نرم، تحول جهانی فناوری برگزار می‌شود

مراسم رونمایی کتاب فناوری نرم، تحول جهانی فناوری برگزار می‌شود
مراسم رونمایی کتاب «فناوری نرم، تحول جهانی فناوری» سه شنبه بیست و هفتم آذرماه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود.

مراسم رونمایی کتاب فناوری نرم، تحول جهانی فناوری برگزار می‌شود

مراسم رونمایی کتاب «فناوری نرم، تحول جهانی فناوری» سه شنبه بیست و هفتم آذرماه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود.
مراسم رونمایی کتاب فناوری نرم، تحول جهانی فناوری برگزار می‌شود