مراسم ترحیم مرحوم محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی

Home / مراسم ترحیم مرحوم محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی

مراسم ترحیم مرحوم محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی
مراسم ترحیم مرحوم محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی، بعدازظهر امروز با حضور جمعی از مسئولین کشور و اقشار مختلف مردم در مسجد امام صادق تهران برگزار شد.

مراسم ترحیم مرحوم محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی

مراسم ترحیم مرحوم محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی، بعدازظهر امروز با حضور جمعی از مسئولین کشور و اقشار مختلف مردم در مسجد امام صادق تهران برگزار شد.
مراسم ترحیم مرحوم محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی