مراجعه ٣۱ هزار زائر به قرارگاه‌های مرزی هلال احمر

Home / مراجعه ٣۱ هزار زائر به قرارگاه‌های مرزی هلال احمر

مراجعه ٣۱ هزار زائر به قرارگاه‌های مرزی هلال احمر
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مراجعه ٣۱ هزار زائر به قرارگاه‌های مرزی هلال احمر خبر داد.

مراجعه ٣۱ هزار زائر به قرارگاه‌های مرزی هلال احمر

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از مراجعه ٣۱ هزار زائر به قرارگاه‌های مرزی هلال احمر خبر داد.
مراجعه ٣۱ هزار زائر به قرارگاه‌های مرزی هلال احمر