مدال برنز ایران در کانو قایقرانی

Home / مدال برنز ایران در کانو قایقرانی

مدال برنز ایران در کانو قایقرانی
نمایندگان ایران در کانو چهار نفره رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا موفق به کسب مدال برنز شدند.

مدال برنز ایران در کانو قایقرانی

نمایندگان ایران در کانو چهار نفره رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا موفق به کسب مدال برنز شدند.
مدال برنز ایران در کانو قایقرانی