مجمع عمومی باشگاه استقلال برگزار شد

Home / مجمع عمومی باشگاه استقلال برگزار شد

مجمع عمومی باشگاه استقلال برگزار شد
گزارشی از عملکرد باشگاه استقلال از سوی عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال به وزیر ورزش و جوانان ارائه شد.

مجمع عمومی باشگاه استقلال برگزار شد

گزارشی از عملکرد باشگاه استقلال از سوی عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال به وزیر ورزش و جوانان ارائه شد.
مجمع عمومی باشگاه استقلال برگزار شد