مجازات خیانت در امانت چیست

Home / مجازات خیانت در امانت چیست

مجازات خیانت در امانت چیست
طبق قانون مجازات اسلامی افرادی که در امانت خیانت می‌کنند به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

مجازات خیانت در امانت چیست

طبق قانون مجازات اسلامی افرادی که در امانت خیانت می‌کنند به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.
مجازات خیانت در امانت چیست