مارادونا حرف نزند بهتر است

Home / مارادونا حرف نزند بهتر است

مارادونا حرف نزند بهتر است
ستاره آرژانتینی سابق والنسیا از دیه‌گو آرماندو مارادونا به دلیل صحبت‌های واهی علیه لیونل مسی انتقاد کرد..

مارادونا حرف نزند بهتر است

ستاره آرژانتینی سابق والنسیا از دیه‌گو آرماندو مارادونا به دلیل صحبت‌های واهی علیه لیونل مسی انتقاد کرد..
مارادونا حرف نزند بهتر است