لیگ والیبال با وجود افت، هنوز جذابیت دارد

Home / لیگ والیبال با وجود افت، هنوز جذابیت دارد

لیگ والیبال با وجود افت، هنوز جذابیت دارد
سرمربی شهرداری ارومیه گفت: لیگ برتر والیبال با وجود رفتن ملی‌پوشان دچار افت شده است اما با‌توجه به اینکه همه تیم‌ها مدعی قهرمانی هستند رقابت‌ها جذاب شده است.

لیگ والیبال با وجود افت، هنوز جذابیت دارد

سرمربی شهرداری ارومیه گفت: لیگ برتر والیبال با وجود رفتن ملی‌پوشان دچار افت شده است اما با‌توجه به اینکه همه تیم‌ها مدعی قهرمانی هستند رقابت‌ها جذاب شده است.
لیگ والیبال با وجود افت، هنوز جذابیت دارد