لوپتگی بالاخره از رئال اخراج شد/ سولاری سرمربی موقت کهکشانی‌ها

Home / لوپتگی بالاخره از رئال اخراج شد/ سولاری سرمربی موقت کهکشانی‌ها

لوپتگی بالاخره از رئال اخراج شد/ سولاری سرمربی موقت کهکشانی‌ها
رئال مادرید رسماً اعلام کرد که به همکاری خود با خولن لوپتگی پایان داده است.

لوپتگی بالاخره از رئال اخراج شد/ سولاری سرمربی موقت کهکشانی‌ها

رئال مادرید رسماً اعلام کرد که به همکاری خود با خولن لوپتگی پایان داده است.
لوپتگی بالاخره از رئال اخراج شد/ سولاری سرمربی موقت کهکشانی‌ها