لایحه برخورد با تخلفات پایان نامه نویسی در انتظار بررسی مجلس

Home / لایحه برخورد با تخلفات پایان نامه نویسی در انتظار بررسی مجلس

لایحه برخورد با تخلفات پایان نامه نویسی در انتظار بررسی مجلس

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: لایحه برخورد با تخلفات پایان نامه نویسی برای بررسی و تصویب نهایی در مجلس است. محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

لایحه برخورد با تخلفات پایان نامه نویسی در انتظار بررسی مجلس

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: لایحه برخورد با تخلفات پایان نامه نویسی برای بررسی و تصویب نهایی در مجلس است. محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

لایحه برخورد با تخلفات پایان نامه نویسی در انتظار بررسی مجلس

آپدیت نود 32 ورژن 9

فانتزی