قیمت مسکن بیشتر کاهش پیدا می کند

Home / قیمت مسکن بیشتر کاهش پیدا می کند

قیمت مسکن بیشتر کاهش پیدا می کند
کرمی با بیان این که نرخ ملک در سال جاری می بایستی به نرخ های 5 سال قبل، یعنی سال90 بازگردد و تصور من این است که در صورتی که متقاضیان این نگرانی را دارند که نرخ ها در دوران پسارکود افزایش پیدا کند، اصلا نباید این نگرانی را داشته باشد

قیمت مسکن بیشتر کاهش پیدا می کند

کرمی با بیان این که نرخ ملک در سال جاری می بایستی به نرخ های 5 سال قبل، یعنی سال90 بازگردد و تصور من این است که در صورتی که متقاضیان این نگرانی را دارند که نرخ ها در دوران پسارکود افزایش پیدا کند، اصلا نباید این نگرانی را داشته باشد
قیمت مسکن بیشتر کاهش پیدا می کند

خرید بک لینک