قهرمانی لرستان در المپیاد استعدادهای برتر وزنه‌برداری

Home / قهرمانی لرستان در المپیاد استعدادهای برتر وزنه‌برداری

قهرمانی لرستان در المپیاد استعدادهای برتر وزنه‌برداری
تیم وزنه‌برداری لرستان قهرمان المپیاد استعدادهای برتر کشور شد.

قهرمانی لرستان در المپیاد استعدادهای برتر وزنه‌برداری

تیم وزنه‌برداری لرستان قهرمان المپیاد استعدادهای برتر کشور شد.
قهرمانی لرستان در المپیاد استعدادهای برتر وزنه‌برداری