قتل 88 روزنامه‌نگار در سال جاری میلادی

Home / قتل 88 روزنامه‌نگار در سال جاری میلادی

قتل 88 روزنامه‌نگار در سال جاری میلادی
دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانیِ پایانِ بی‌کیفرمانی علیه روزنامه‌نگاران گفت: در سال جاری میلادی 88 روزنامه‌نگار به قتل رسیده‌اند.

قتل 88 روزنامه‌نگار در سال جاری میلادی

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانیِ پایانِ بی‌کیفرمانی علیه روزنامه‌نگاران گفت: در سال جاری میلادی 88 روزنامه‌نگار به قتل رسیده‌اند.
قتل 88 روزنامه‌نگار در سال جاری میلادی