قاتل رونالدو و ژاوی رودرروی چشم‌بادامی‌ها

Home / قاتل رونالدو و ژاوی رودرروی چشم‌بادامی‌ها

قاتل رونالدو و ژاوی رودرروی چشم‌بادامی‌ها
دروازه‌بان موفق پرسپولیس که به قاتل رونالدو و ژاوی شهرت دارد، این بار می‌تواند قاتل کاشیمایی‌ها در ورزشگاه آزادی باشد.

قاتل رونالدو و ژاوی رودرروی چشم‌بادامی‌ها

دروازه‌بان موفق پرسپولیس که به قاتل رونالدو و ژاوی شهرت دارد، این بار می‌تواند قاتل کاشیمایی‌ها در ورزشگاه آزادی باشد.
قاتل رونالدو و ژاوی رودرروی چشم‌بادامی‌ها