قاتلان خاشقجی پشت پرده شبکه ایران اینترنشنال

Home / قاتلان خاشقجی پشت پرده شبکه ایران اینترنشنال

قاتلان خاشقجی پشت پرده شبکه ایران اینترنشنال
مشاور ولیعهد عربستان سعودی که طبق گزارش‌ها در بازجویی اسکایپی از روزنامه‌نگار سعودی نقش داشته است، پدرخوانده شبکه ماهواره‌ای ایران اینترنشنال است.

قاتلان خاشقجی پشت پرده شبکه ایران اینترنشنال

مشاور ولیعهد عربستان سعودی که طبق گزارش‌ها در بازجویی اسکایپی از روزنامه‌نگار سعودی نقش داشته است، پدرخوانده شبکه ماهواره‌ای ایران اینترنشنال است.
قاتلان خاشقجی پشت پرده شبکه ایران اینترنشنال