فعالیت خادمان افتخاری در عراق

Home / فعالیت خادمان افتخاری در عراق

فعالیت خادمان افتخاری در عراق
در آستانه اربعین حسینی و اجتماع عظیم عزاداران اباعبدالله الحسین (ع)، پاکبانان ایرانی به صورت افتخاری در عراق جهت تنظیف معابر شهر فعالیت می‌کنند.

فعالیت خادمان افتخاری در عراق

در آستانه اربعین حسینی و اجتماع عظیم عزاداران اباعبدالله الحسین (ع)، پاکبانان ایرانی به صورت افتخاری در عراق جهت تنظیف معابر شهر فعالیت می‌کنند.
فعالیت خادمان افتخاری در عراق