فسخ قرارداد شرکت «اندیفور» آمریکا با عربستان

Home / فسخ قرارداد شرکت «اندیفور» آمریکا با عربستان

فسخ قرارداد شرکت «اندیفور» آمریکا با عربستان
یک شرکت آمریکایی دیگر به‌جمع تحریم‌کنندگان اقتصادی عربستان پیوست و قرارداد کلان خود را با سعودی‌ها فسخ کرد.

فسخ قرارداد شرکت «اندیفور» آمریکا با عربستان

یک شرکت آمریکایی دیگر به‌جمع تحریم‌کنندگان اقتصادی عربستان پیوست و قرارداد کلان خود را با سعودی‌ها فسخ کرد.
فسخ قرارداد شرکت «اندیفور» آمریکا با عربستان