فروش سیم‌کارت تقلبی عراقی در مرز ایران

Home / فروش سیم‌کارت تقلبی عراقی در مرز ایران

فروش سیم‌کارت تقلبی عراقی در مرز ایران
عده‌ای افراد سودجو با استقرار در مرز ایران، به زائران سیم‌کارت‌های تقلبی عراقی می‌فروشند.

فروش سیم‌کارت تقلبی عراقی در مرز ایران

عده‌ای افراد سودجو با استقرار در مرز ایران، به زائران سیم‌کارت‌های تقلبی عراقی می‌فروشند.
فروش سیم‌کارت تقلبی عراقی در مرز ایران