فروش سلاح به عربستان متوقف می‌شود

Home / فروش سلاح به عربستان متوقف می‌شود

فروش سلاح به عربستان متوقف می‌شود
صدراعظم آلمان از توقف فروش سلاح به عربستان سعودی تا زمان مشخص شدن وضعیت پرونده خاشقجی خبر داد.

فروش سلاح به عربستان متوقف می‌شود

صدراعظم آلمان از توقف فروش سلاح به عربستان سعودی تا زمان مشخص شدن وضعیت پرونده خاشقجی خبر داد.
فروش سلاح به عربستان متوقف می‌شود