فرنگی‌کاران 4 وزن نخست حریفان خود را شناختند

Home / فرنگی‌کاران 4 وزن نخست حریفان خود را شناختند

فرنگی‌کاران 4 وزن نخست حریفان خود را شناختند
مراسم قرعه‌کشی چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان عصر امروز (چهارشنبه) در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد.

فرنگی‌کاران 4 وزن نخست حریفان خود را شناختند

مراسم قرعه‌کشی چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی جهان عصر امروز (چهارشنبه) در شهر بوداپست مجارستان برگزار شد.
فرنگی‌کاران 4 وزن نخست حریفان خود را شناختند