فرمانده کل سپاه درگذشت پدر سردار حاجی‌زاده را تسلیت گفت

Home / فرمانده کل سپاه درگذشت پدر سردار حاجی‌زاده را تسلیت گفت

فرمانده کل سپاه درگذشت پدر سردار حاجی‌زاده را تسلیت گفت
فرمانده کل سپاه در پیامی درگذشت حاج محمدتقی حاجی‌زاده پدر سردار حاجی‌زاده را تسلیت گفت.

فرمانده کل سپاه درگذشت پدر سردار حاجی‌زاده را تسلیت گفت

فرمانده کل سپاه در پیامی درگذشت حاج محمدتقی حاجی‌زاده پدر سردار حاجی‌زاده را تسلیت گفت.
فرمانده کل سپاه درگذشت پدر سردار حاجی‌زاده را تسلیت گفت