فرصت طلبی از نوع دانشگاه آزاد/ داوطلبان دکتری بلاتکلیف بین دو کنکور

Home / فرصت طلبی از نوع دانشگاه آزاد/ داوطلبان دکتری بلاتکلیف بین دو کنکور

فرصت طلبی از نوع دانشگاه آزاد/ داوطلبان دکتری بلاتکلیف بین دو کنکور

دانشگاه آزاد در یک اقدام جالب توجه در حالی که بر اساس قانون سنجش و پذیرش مقرر شده بود آزمون های ارشد و دکتری دولتی و آزاد باهم ادغام شود، اقدام به ثبت نام جداگانه در این آزمون ها کرد. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

فرصت طلبی از نوع دانشگاه آزاد/ داوطلبان دکتری بلاتکلیف بین دو کنکور

دانشگاه آزاد در یک اقدام جالب توجه در حالی که بر اساس قانون سنجش و پذیرش مقرر شده بود آزمون های ارشد و دکتری دولتی و آزاد باهم ادغام شود، اقدام به ثبت نام جداگانه در این آزمون ها کرد. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

فرصت طلبی از نوع دانشگاه آزاد/ داوطلبان دکتری بلاتکلیف بین دو کنکور