فردا آخرین مهلت ثبت درخواست انتقال دستیاران تخصصی بالینی

Home / فردا آخرین مهلت ثبت درخواست انتقال دستیاران تخصصی بالینی

فردا آخرین مهلت ثبت درخواست انتقال دستیاران تخصصی بالینی

دستیاران تخصصی بالینی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تا آخر وقت فردا چهارشنبه ۱۰ بهمن فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست انتقال خود اقدام کنند. به گزارش ایسنا، انتقال دستیاران تخصصی بالینی پزشکی بر اساس ثبت‌نام در سامانه انتقال دستیاران تخصصی بالینی انجام می‌شود و بررسی و اعلام نتیجه به درخواست‌های متقاضیان صرفاً از طریق این سامانه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

فردا آخرین مهلت ثبت درخواست انتقال دستیاران تخصصی بالینی

دستیاران تخصصی بالینی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تا آخر وقت فردا چهارشنبه ۱۰ بهمن فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست انتقال خود اقدام کنند. به گزارش ایسنا، انتقال دستیاران تخصصی بالینی پزشکی بر اساس ثبت‌نام در سامانه انتقال دستیاران تخصصی بالینی انجام می‌شود و بررسی و اعلام نتیجه به درخواست‌های متقاضیان صرفاً از طریق این سامانه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

فردا آخرین مهلت ثبت درخواست انتقال دستیاران تخصصی بالینی