فردا؛ ادامه جلسه سلطانی‌فر و صالحی امیری با تاج و اعلام نتیجه

Home / فردا؛ ادامه جلسه سلطانی‌فر و صالحی امیری با تاج و اعلام نتیجه

فردا؛ ادامه جلسه سلطانی‌فر و صالحی امیری با تاج و اعلام نتیجه
ادامه جلسه وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک با مسئولان فدراسیون فوتبال و همچنین اعلام نتیجه نهایی به فردا موکول شد.

فردا؛ ادامه جلسه سلطانی‌فر و صالحی امیری با تاج و اعلام نتیجه

ادامه جلسه وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک با مسئولان فدراسیون فوتبال و همچنین اعلام نتیجه نهایی به فردا موکول شد.
فردا؛ ادامه جلسه سلطانی‌فر و صالحی امیری با تاج و اعلام نتیجه