فرار سپاهان از شکست با طعم صدرنشینی/ جلالی حریف فریسات نشد

Home / فرار سپاهان از شکست با طعم صدرنشینی/ جلالی حریف فریسات نشد

فرار سپاهان از شکست با طعم صدرنشینی/ جلالی حریف فریسات نشد
هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز پیگیری شد و تیم سپاهان از شکست تساوی ساخت و پیکان نیز با گل دقیقه 90 پریرا مقابل فولاد تن به شکست داد.

فرار سپاهان از شکست با طعم صدرنشینی/ جلالی حریف فریسات نشد

هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز پیگیری شد و تیم سپاهان از شکست تساوی ساخت و پیکان نیز با گل دقیقه 90 پریرا مقابل فولاد تن به شکست داد.
فرار سپاهان از شکست با طعم صدرنشینی/ جلالی حریف فریسات نشد