فراخوان رهبر معظم انقلاب نقشه راه ارکان نظام است

Home / فراخوان رهبر معظم انقلاب نقشه راه ارکان نظام است

فراخوان رهبر معظم انقلاب نقشه راه ارکان نظام است
نماینده ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: تمام ارکان نظام بر اساس فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی نقشه راه خودشان را پیدا می‌کنند.

فراخوان رهبر معظم انقلاب نقشه راه ارکان نظام است

نماینده ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: تمام ارکان نظام بر اساس فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی نقشه راه خودشان را پیدا می‌کنند.
فراخوان رهبر معظم انقلاب نقشه راه ارکان نظام است