فاطمه چالاکی هم حذف شد

Home / فاطمه چالاکی هم حذف شد

فاطمه چالاکی هم حذف شد
نماینده وزن منفی 55 کیلوگرم کشورمان در نخستین مبارزه مقابل حریف بلاروس شکست خورد و حذف شد.

فاطمه چالاکی هم حذف شد

نماینده وزن منفی 55 کیلوگرم کشورمان در نخستین مبارزه مقابل حریف بلاروس شکست خورد و حذف شد.
فاطمه چالاکی هم حذف شد