غیبت برانکو در نشست خبری

Home / غیبت برانکو در نشست خبری

غیبت برانکو در نشست خبری
سرمربی تیم پرسپولیس در کنفرانس بعد از بازی مقابل سایپا شرکت نکرد.

غیبت برانکو در نشست خبری

سرمربی تیم پرسپولیس در کنفرانس بعد از بازی مقابل سایپا شرکت نکرد.
غیبت برانکو در نشست خبری