غول‌های آموزش دنیا؛ به دانش‌آموزان مدرک می‌دهند یا مهارت؟

Home / غول‌های آموزش دنیا؛ به دانش‌آموزان مدرک می‌دهند یا مهارت؟

غول‌های آموزش دنیا؛ به دانش‌آموزان مدرک می‌دهند یا مهارت؟

 بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از کشورهای توسعه‌یافته دنیا سرمایه‌گذاری و ایده‌پردازی‌های زیادی را برای مهارت‌آموزشی در مدارس خود صرف می‌کنند.   نیو صدر:  «دانشگاه می‌روی؟ بیکاری؟ آخرش فقط باید مدرکت را قاب کنی و به آن نگاه کنی!» این …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

غول‌های آموزش دنیا؛ به دانش‌آموزان مدرک می‌دهند یا مهارت؟

 بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از کشورهای توسعه‌یافته دنیا سرمایه‌گذاری و ایده‌پردازی‌های زیادی را برای مهارت‌آموزشی در مدارس خود صرف می‌کنند.   نیو صدر:  «دانشگاه می‌روی؟ بیکاری؟ آخرش فقط باید مدرکت را قاب کنی و به آن نگاه کنی!» این …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

غول‌های آموزش دنیا؛ به دانش‌آموزان مدرک می‌دهند یا مهارت؟