غلبه سامورایی‌ها بر اروگوئه در دیداری پرگل

Home / غلبه سامورایی‌ها بر اروگوئه در دیداری پرگل

غلبه سامورایی‌ها بر اروگوئه در دیداری پرگل
تیم ملی فوتبال ژاپن در دیداری دوستانه مقابل اروگوئه به برتری پرگل دست یافت.

غلبه سامورایی‌ها بر اروگوئه در دیداری پرگل

تیم ملی فوتبال ژاپن در دیداری دوستانه مقابل اروگوئه به برتری پرگل دست یافت.
غلبه سامورایی‌ها بر اروگوئه در دیداری پرگل