عیادت گرشاسبی از بازیکن مصدوم پرسپولیس

Home / عیادت گرشاسبی از بازیکن مصدوم پرسپولیس

عیادت گرشاسبی از بازیکن مصدوم پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز با حضور در بیمارستان از مدافع سرخ‌پوشان عیادت کرد.

عیادت گرشاسبی از بازیکن مصدوم پرسپولیس

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز با حضور در بیمارستان از مدافع سرخ‌پوشان عیادت کرد.
عیادت گرشاسبی از بازیکن مصدوم پرسپولیس