عوامل مهم رسیدن دانشگاه‌‎های ایران به تراز بین‌المللی

Home / عوامل مهم رسیدن دانشگاه‌‎های ایران به تراز بین‌المللی

عوامل مهم رسیدن دانشگاه‌‎های ایران به تراز بین‌المللی
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وضعیت فارغ‌التحصیلان، خروجی تحقیقات و نقش دانشگاه در انتقال تکنولوژی را سه عامل مهم در رسیدن به تراز بین‌المللی دانست.

عوامل مهم رسیدن دانشگاه‌‎های ایران به تراز بین‌المللی

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وضعیت فارغ‌التحصیلان، خروجی تحقیقات و نقش دانشگاه در انتقال تکنولوژی را سه عامل مهم در رسیدن به تراز بین‌المللی دانست.
عوامل مهم رسیدن دانشگاه‌‎های ایران به تراز بین‌المللی