عنوان برتر مسابقات بین‌المللی بتن به آموزشکده سمای زنجان رسید

Home / عنوان برتر مسابقات بین‌المللی بتن به آموزشکده سمای زنجان رسید

عنوان برتر مسابقات بین‌المللی بتن به آموزشکده سمای زنجان رسید
تیم آموزشکده سمای زنجان رتبه اول بیست و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی بتن (ACI) را کسب کرد.

عنوان برتر مسابقات بین‌المللی بتن به آموزشکده سمای زنجان رسید

تیم آموزشکده سمای زنجان رتبه اول بیست و یکمین دوره مسابقات بین‌المللی بتن (ACI) را کسب کرد.
عنوان برتر مسابقات بین‌المللی بتن به آموزشکده سمای زنجان رسید