علت واژگونی مینی‌بوس دانش‌آموزان خوزستانی مشخص شد

Home / علت واژگونی مینی‌بوس دانش‌آموزان خوزستانی مشخص شد

علت واژگونی مینی‌بوس دانش‌آموزان خوزستانی مشخص شد
مدیر روابط عمومی آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: ظهر امروز سرویس دانش‌آموزان که از لالی به تاراز بازمی‌گشت دچار حادثه شد و متأسفانه ۱۰ نفر مصدوم شدند.

علت واژگونی مینی‌بوس دانش‌آموزان خوزستانی مشخص شد

مدیر روابط عمومی آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: ظهر امروز سرویس دانش‌آموزان که از لالی به تاراز بازمی‌گشت دچار حادثه شد و متأسفانه ۱۰ نفر مصدوم شدند.
علت واژگونی مینی‌بوس دانش‌آموزان خوزستانی مشخص شد