عرضه آهن اسفنجی در نخستین روز هفته

Home / عرضه آهن اسفنجی در نخستین روز هفته

عرضه آهن اسفنجی در نخستین روز هفته
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز شنبه 3 آذرماه میزبان عرضه 10 هزار تن آهن اسفنجی است.

عرضه آهن اسفنجی در نخستین روز هفته

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز شنبه 3 آذرماه میزبان عرضه 10 هزار تن آهن اسفنجی است.
عرضه آهن اسفنجی در نخستین روز هفته