عدم تاثیر نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد

Home / عدم تاثیر نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد

عدم تاثیر نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد گفت: مقرر شد برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ورودی مهر ۹۴ به بعد مطابق آیین نامه ابلاغی وزارت علوم نمرات مردودی تمام دروس بلااثر محاسبه شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در جلسه هیات رئیسه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عدم تاثیر نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد گفت: مقرر شد برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ورودی مهر ۹۴ به بعد مطابق آیین نامه ابلاغی وزارت علوم نمرات مردودی تمام دروس بلااثر محاسبه شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در جلسه هیات رئیسه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عدم تاثیر نمرات مردودی در کارنامه دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد

خرم خبر