ظریف خواستار تسهیل شرایط زائران اربعین شد

Home / ظریف خواستار تسهیل شرایط زائران اربعین شد

ظریف خواستار تسهیل شرایط زائران اربعین شد
وزیر امور خارجه کشورمان در تماس با همتای عراقی خواستار کمک و مساعدت هر چه بیشتر دولت عراق برای تسهیل شرایط زائران اربعین به ویژه در مرزهای دو کشور شد.

ظریف خواستار تسهیل شرایط زائران اربعین شد

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس با همتای عراقی خواستار کمک و مساعدت هر چه بیشتر دولت عراق برای تسهیل شرایط زائران اربعین به ویژه در مرزهای دو کشور شد.
ظریف خواستار تسهیل شرایط زائران اربعین شد