ظریف امشب عازم پاکستان می‌شود

Home / ظریف امشب عازم پاکستان می‌شود

ظریف امشب عازم پاکستان می‌شود
سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور خارجه به پاکستان خبر داد.

ظریف امشب عازم پاکستان می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور خارجه به پاکستان خبر داد.
ظریف امشب عازم پاکستان می‌شود