ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری دندانپزشکی 95 مشخص شد

Home / ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری دندانپزشکی 95 مشخص شد

ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری دندانپزشکی 95 مشخص شد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از پذیرش 500 نفر در آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 95 خبر داد. دکتر محمد حسین پور کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: حدود 2000 هزار نفر در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری دندانپزشکی 95 مشخص شد

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از پذیرش 500 نفر در آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 95 خبر داد. دکتر محمد حسین پور کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: حدود 2000 هزار نفر در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری دندانپزشکی 95 مشخص شد

دانلود موزیک